RoháčekEzdráš8,7

Ezdráš 8:7

Zo synov Élamových Izai­áš, syn Ataliášov, a s ním sedem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia.


Verš v kontexte

6 Zo synov Adínových Ébed, syn Jonatánov, a s ním päťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia. 7 Zo synov Élamových Izai­áš, syn Ataliášov, a s ním sedem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia. 8 Zo synov Šefatiášových Zebadiáš, syn Michaelov, a s ním osem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 Zo synov Élamových Izai­áš, syn Ataliášov, a s ním sedem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

7 zo synov Élámových Ješajá, syn Atal­jov, a s ním sedem­desiat mužov;

Ekumenický

7 Z Élamových synov: Atal­jov syn Ješaja a s ním sedem­desiat mužov.

Bible21

7 ze synů Ela­mových: Ješajáš, syn Ata­liášův, a s ním 70 mužů;