RoháčekEzdráš2,22

Ezdráš 2:22

mužov Ne­tofy päťdesiatšesť;


Verš v kontexte

21 synov mes­ta Betlehema sto dvad­saťt­ri; 22 mužov Ne­tofy päťdesiatšesť; 23 mužov Anatóta sto dvad­saťosem;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 mužov Ne­tofy päťdesiatšesť;

Evanjelický

22 mužov ne­tófs­kych päťdesiatšesť,

Ekumenický

22 Ne­tófčanov päťdesiatšesť,

Bible21

22 muži z Netofu 56