RoháčekEzdráš2,20

Ezdráš 2:20

synov Gib­bárových deväťdesiat­päť;


Verš v kontexte

19 synov Chašúmových dve­sto dvad­saťt­ri; 20 synov Gib­bárových deväťdesiat­päť; 21 synov mes­ta Betlehema sto dvad­saťt­ri;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 synov Gib­bárových deväťdesiat­päť;

Evanjelický

20 synov Gib­bárových deväťdesiat­päť,

Ekumenický

20 Gib­bárových deväťdesiat­päť.

Bible21

20 synové Gi­ba­rovi 95