Roháček2. Mojžišova1,2

2. Mojžišova 1:2

Exodus

Rúben, Sime­on, Lévi a Júda,


Verš v kontexte

1 Toto sú mená synov Iz­raelových, ktorí prišli do Egyp­ta s Jakobom. Každý prišiel so svojím domom. 2 Rúben, Sime­on, Lévi a Júda, 3 Izachár, Za­bulon a Ben­jamin,

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Rúben, Sime­on, Lévi a Júda,

Evanjelický

2 Rúben, Šime­on, Lévi a Júda,

Ekumenický

2 Rúben, Šimeón, Lévi a Júda;

Bible21

2 Ru­ben, Ši­me­on, Levi a Juda,