Ekumenický2. Mojžišova1,2

2. Mojžišova 1:2

Exodus

Rúben, Šimeón, Lévi a Júda;


Verš v kontexte

1 Toto sú mená synov Iz­raela, ktorí prišli s Jákobom do Egyp­ta. Každý prišiel so svojou rodinou: 2 Rúben, Šimeón, Lévi a Júda; 3 Jis­sákar, Zebúlun a Ben­jamín;

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Rúben, Sime­on, Lévi a Júda,

Evanjelický

2 Rúben, Šime­on, Lévi a Júda,

Ekumenický

2 Rúben, Šimeón, Lévi a Júda;

Bible21

2 Ru­ben, Ši­me­on, Levi a Juda,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček