Ekumenický2. Mojžišova1,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Mojžišova 1:2

Exodus

Rúben, Šimeón, Lévi a Júda;


Verš v kontexte

1 Toto sú mená synov Iz­raela, ktorí prišli s Jákobom do Egyp­ta. Každý prišiel so svojou rodinou: 2 Rúben, Šimeón, Lévi a Júda; 3 Jis­sákar, Zebúlun a Ben­jamín;

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Rúben, Sime­on, Lévi a Júda,

Evanjelický

2 Rúben, Šime­on, Lévi a Júda,

Ekumenický

2 Rúben, Šimeón, Lévi a Júda;

Bible21

2 Ru­ben, Ši­me­on, Levi a Juda,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček