EkumenickýEster9,23

Ester 9:23

Tak teda Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im na­písal Mor­dochaj.


Verš v kontexte

22 každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich ne­priateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smút­ku na sviatok, — aby ich svätili ako dni hodovania a rados­ti a vzájom­ného ob­darúvania sa a ob­darovania chudob­ných. 23 Tak teda Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im na­písal Mor­dochaj. 24 Lebo Háman Agags­ký, syn Ham­medátov, protiv­ník všet­kých Židov, strojil ú­klady Židom, aby ich zničil, a hodil púr, totiž lós, aby ich vy­hladil.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 A Židia to prijali, že budú robiť to, čo začali, a to, čo im na­písal Mar­doche­us.

Evanjelický

23 Vtedy Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im na­písal Mor­dochaj.

Ekumenický

23 Tak teda Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im na­písal Mor­dochaj.

Bible21

23 Tak Ži­dé při­ja­li svá­tek, který teh­dy za­ča­li slavit a o kterém jim na­psal Mor­de­chaj:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček