RoháčekEfezským6,23

Efezským 6:23

Po­koj bratom a lás­ka s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

22 ktorého som k vám po­slal práve pre­to, aby ste zvedeli, čo robíme a jako sa máme, a aby po­tešil vaše srd­cia. 23 Po­koj bratom a lás­ka s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta. 24 Milosť so všet­kými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Kris­ta v ne­porušiteľnos­ti. Ameň.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 Po­koj bratom a lás­ka s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

23 Po­koj bratom a lás­ka s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

23 Po­koj bratom a lás­ka s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

23 Pokoj všem sou­ro­zen­cům a lás­ka s vírou od Boha Otce a od Pá­na Ježíše Krista.