RoháčekEfezským4,7

Efezským 4:7

Ale jed­nému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kris­tov­ho.


Verš v kontexte

6 jeden Bôh a Otec všet­kých, ktorý je nad všet­kými, skr­ze všet­kých a vo všet­kých vás. 7 Ale jed­nému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kris­tov­ho. 8 Pre­to hovorí: Vy­stúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale jed­nému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kris­tov­ho.

Evanjelický

7 Ale každému jed­nému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kris­tov­ho.

Ekumenický

7 Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kris­tov­ho daru.

Bible21

7 Každé­mu jednot­livé­mu z nás byla dá­na mi­lost pod­le mí­ry Kri­stova ob­da­rování.