RoháčekEfezským1,23

Efezským 1:23

ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý si na­plňuje všet­ko vo všet­kom.


Verš v kontexte

21 nad každé kniežat­stvo a nad každú vr­ch­nosť a moc a nad každé pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tom­to veku, ale i v budúcom. 22 A všet­ko pod­dal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všet­ko cir­kvi, 23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý si na­plňuje všet­ko vo všet­kom.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý si na­plňuje všet­ko vo všet­kom.

Evanjelický

23 ktorá je Jeho telom, pl­nosťou Toho, ktorý na­plňuje všet­ko vo všet­kých.

Ekumenický

23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý na­pĺňa všet­ko vo všet­kom.

Bible21

23 která je jeho tělem, to­tiž plností To­ho, který na­plňuje všech­no ve všech.