Roháček5. Mojžišova32,34

5. Mojžišova 32:34

Deuteronomium

Či nie je to skryté u mňa, za­pečatené medzi mojimi po­klad­mi?


Verš v kontexte

33 Ich víno jedom drakov a strašným jedom ľútych hadov. 34 Či nie je to skryté u mňa, za­pečatené medzi mojimi po­klad­mi? 35 Moja je po­msta i od­plata, hotová na čas, keď klesne ich noha. Lebo je blízko deň ich záhuby, a spiecha, čo im je pri­hotovené.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

34 Či nie je to skryté u mňa, za­pečatené medzi mojimi po­klad­mi?

Evanjelický

34 Či nie je to skryté u mňa, za­pečatené v mojich po­klad­niciach?

Ekumenický

34 Nie je to azda u mňa skryté, za­pečatené v mojich po­klad­niciach?

Bible21

34 „Což není u mne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích vy­braných?