Roháček5. Mojžišova32,30

5. Mojžišova 32:30

Deuteronomium

Oj, ako by jeden honil tisíc! A dvaja z nich by ob­rátili na útek desať tisíc, keby nebolo tak, že ich predala ich Skala, a že ich vy­dal Hos­podin.


Verš v kontexte

29 Oj, aby boli múd­ri, aby to po­chopili, aby porozumeli tomu, čo bude s nimi po­tom! 30 Oj, ako by jeden honil tisíc! A dvaja z nich by ob­rátili na útek desať tisíc, keby nebolo tak, že ich predala ich Skala, a že ich vy­dal Hos­podin. 31 Lebo ich skala nie je ako naša Skala, a naši ne­priatelia sú sami toho sudcami.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

30 Oj, ako by jeden honil tisíc! A dvaja z nich by ob­rátili na útek desať tisíc, keby nebolo tak, že ich predala ich Skala, a že ich vy­dal Hos­podin.

Evanjelický

30 Ako by mohol jeden prena­sledovať tisíc ľudí a dvaja na útek za­hnať desaťtisíc ľudí? Iba ak by ich predala ich Skala a Hos­podin ich vy­dal na­pos­pas!

Ekumenický

30 Ako by mohol jeden prena­sledovať tisíc a dvaja za­hnať na útek desaťtisíc? Len ak by ich opus­tila ich Skala a Hos­podin by ich vy­dal na­pos­pas!

Bible21

30 Jak to, že je­den jich honí tisíce a dva jich ob­rátí deset tisíc na útěk? To mu­se­li být svou Skálou prodáni, musel je vy­dat Hos­po­din!