Roháček5. Mojžišova32,3

5. Mojžišova 32:3

Deuteronomium

Lebo budem hlásať meno Hos­podinovi. Vzdaj­te veleb­nosť nášmu Bohu!


Verš v kontexte

2 Moje na­učenie sa bude liať ako hoj­ný dážď; moja mluva bude vlažiť ako rosa; bude jako tichý dážď na mladist­vú trávu, jako hus­tý dážď na bylinu. 3 Lebo budem hlásať meno Hos­podinovi. Vzdaj­te veleb­nosť nášmu Bohu! 4 Skalo, ktorej dielo je do­konalé! Lebo všet­ky jeho ces­ty sú ­spraved­livým súdom. Sil­ný Bôh ver­ný, u ktorého nieto ne­právos­ti; spraved­livý je a priamy.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo budem hlásať meno Hos­podinovi. Vzdaj­te veleb­nosť nášmu Bohu!

Evanjelický

3 Lebo ja hlásam meno Hos­podinovo; vzdaj­te česť nášmu Bohu!

Ekumenický

3 Ja hlásam meno Hos­podina, veleb­te nášho Boha!

Bible21

3 Jméno Hos­po­di­novo to­tiž pro­vo­lám – chval­te ve­lebnost naše­ho Bo­ha!