Roháček5. Mojžišova25,13

5. Mojžišova 25:13

Deuteronomium

Nebudeš mať vo svojom miešku rôz­neho závažia, väčšieho a menšieho.


Verš v kontexte

12 vtedy utneš jej ruku; nezľutuje sa tvoje oko. 13 Nebudeš mať vo svojom miešku rôz­neho závažia, väčšieho a menšieho. 14 Nebudeš mať vo svojom dome rôz­nej efy, väčšej a menšej.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

13 Nebudeš mať vo svojom miešku rôz­neho závažia, väčšieho a menšieho.

Evanjelický

13 Ne­maj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie: väčšie a menšie.

Ekumenický

13 Ne­maj vo svojom mešci dvojaké závažie, väčšie a menšie.

Bible21

13 Neměj ve váčku dvo­jí závaží, jedno těžší a jedno lehčí.