Roháček2. Kronická10,2

2. Kronická 10:2

A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egyp­te, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa na­vrátil Jeroboám z Egyp­ta.


Verš v kontexte

1 A Rechabeám od­išiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Iz­rael, aby ho urobil kráľom. 2 A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egyp­te, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa na­vrátil Jeroboám z Egyp­ta. 3 Lebo po­slali po neho a po­volali ho. A tedy prišiel Jeroboám i celý Iz­rael a hovorili Rechabeámovi a riek­li:

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egyp­te, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa na­vrátil Jeroboám z Egyp­ta.

Evanjelický

2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egyp­te, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egyp­ta.

Ekumenický

2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta.

Bible21

2 Je­ro­boám, syn Ne­batův, se o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalo­mou­nem. Vrá­til se tedy z Egyp­ta,