Roháček1. Kronická1,9

1. Kronická 1:9

A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sab­ta, Rag­ma a Sab­tacha. A synovia Rag­movi: Šeba a Dedán.


Verš v kontexte

8 A synovia Chámovi: Kúš a Mic­raim, Pút a Kanaán. 9 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sab­ta, Rag­ma a Sab­tacha. A synovia Rag­movi: Šeba a Dedán. 10 A Kúš splodil Nim­roda. Ten za­počal byť moc­ným mužom na zemi.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sab­ta, Rag­ma a Sab­tacha. A synovia Rag­movi: Šeba a Dedán.

Evanjelický

9 Synovia Kúšovi: Seba, Chavíla, Sab­ta, Rama, Sab­techa. Synovia Ramovi: Sába a Dedan.

Ekumenický

9 Kúšovi synovia: Seba, Chavíla, Sab­ta, Raema, Sab­teka. Raemovi synovia: Šeba a Dedán.

Bible21

9 Synové Habešovi: Se­ba, Chaví­la, Sab­ta, Rae­ma a Sabteka. Synové Rae­movi: Še­ba a Dedan.