Bible211. Letopisů1,9

1. Letopisů 1:9

Synové Habešovi: Se­ba, Chaví­la, Sab­ta, Rae­ma a Sabteka. Synové Rae­movi: Še­ba a Dedan.


Verš v kontexte

8 Synové Cha­movi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. 9 Synové Habešovi: Se­ba, Chaví­la, Sab­ta, Rae­ma a Sabteka. Synové Rae­movi: Še­ba a Dedan. 10 Habeš zplo­dil Nimroda, který se stal prvním hr­di­nou země.

späť na 1. Letopisů, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sab­ta, Rag­ma a Sab­tacha. A synovia Rag­movi: Šeba a Dedán.

Evanjelický

9 Synovia Kúšovi: Seba, Chavíla, Sab­ta, Rama, Sab­techa. Synovia Ramovi: Sába a Dedan.

Ekumenický

9 Kúšovi synovia: Seba, Chavíla, Sab­ta, Raema, Sab­teka. Raemovi synovia: Šeba a Dedán.

Bible21

9 Synové Habešovi: Se­ba, Chaví­la, Sab­ta, Rae­ma a Sabteka. Synové Rae­movi: Še­ba a Dedan.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček