Roháček1. Kronická1,19

1. Kronická 1:19

A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jed­nému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní roz­delená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán.


Verš v kontexte

18 Ar­faxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera. 19 A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jed­nému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní roz­delená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán. 20 A Jok­tán splodil Al­modáda, Šálefa, Chacar­máveta a Jarecha,

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jed­nému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní roz­delená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán.

Evanjelický

19 Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg - lebo za jeho čias bola roz­delená zem - jeho brat sa volal Jok­tán.

Ekumenický

19 Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola roz­delená zem, a jeho brat sa volal Jok­tán.

Bible21

19 He­be­rovi se na­ro­di­li dva synové; je­den se jmenoval Pe­leg, Roz­dělení, ne­boť za jeho dnů byla země roz­děle­na, a jeho bra­tr se jmenoval Jok­tan.