Roháček1. Kronická1,18

1. Kronická 1:18

Ar­faxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera.


Verš v kontexte

17 Synovia Semovi: Élam, As­súr, Ar­faxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech. 18 Ar­faxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera. 19 A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jed­nému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní roz­delená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Ar­faxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera.

Evanjelický

18 Ar­pachšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera.

Ekumenický

18 Ar­pakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera.

Bible21

18 Arpakšad zplo­dil Še­la­cha a Še­lach zplo­dil He­be­ra.