Roháček1. Kráľov1,8

1. Kráľov 1:8

Ale Cádok, kňaz, a Benai­áš, syn Jehojadov, a prorok Nátan a Šimei a Rei a iní hrdinovia, ktorých mal Dávid, neboli s Adoniášom.


Verš v kontexte

7 A mal do­hovor s Joábom, synom Ceruje, a s Ebiatárom, kňazom. A po­máhali za Adoniášom. 8 Ale Cádok, kňaz, a Benai­áš, syn Jehojadov, a prorok Nátan a Šimei a Rei a iní hrdinovia, ktorých mal Dávid, neboli s Adoniášom. 9 A Adoniáš na­bil oviec a volov a iného tučného dobyt­ka pri kameni Zochelet, ktorý je vedľa stud­ne Rogel, a po­volal všet­kých svojich bratov, synov kráľových, i všet­kých mužov Júdových, služob­níkov kráľových.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Cádok, kňaz, a Benai­áš, syn Jehojadov, a prorok Nátan a Šimei a Rei a iní hrdinovia, ktorých mal Dávid, neboli s Adoniášom.

Evanjelický

8 No ani kňaz Cádók, ani Benája, syn Jehójádov, ani prorok Nátan, ani Šimeí, ani Reí, ani Dávidovi hr­dinovia neboli s Adónijom.

Ekumenický

8 No ani kňaz Cádok, ani Jehójadov syn Benája, ani prorok Nátan, ani Šimei, ani Rei, ani Dávidovi hr­dinovia neboli s Adónijom.

Bible21

8 Kněz Sádok, Jo­ja­dův syn Benajáš, pro­rok Nátan a Ši­mei, Rei ani Davi­dovi přední bo­jovníci ale za Ado­niášem ne­stá­li.