Ekumenický1. Kráľov1,8

1. Kráľov 1:8

No ani kňaz Cádok, ani Jehójadov syn Benája, ani prorok Nátan, ani Šimei, ani Rei, ani Dávidovi hr­dinovia neboli s Adónijom.


Verš v kontexte

7 Mal do­hodu s Cerújiným synom Jóabom a s kňazom Eb­jatárom. Tí pod­porovali Adóniju. 8 No ani kňaz Cádok, ani Jehójadov syn Benája, ani prorok Nátan, ani Šimei, ani Rei, ani Dávidovi hr­dinovia neboli s Adónijom. 9 Adónija raz obetoval ov­ce, dobytok a vy­kŕmené teľce pri kameni Zóchelet, ktorý je pri prameni Rógel. Po­zval všet­kých svojich bratov, kráľových synov i všet­kých Júdov­cov v službe kráľa.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Cádok, kňaz, a Benai­áš, syn Jehojadov, a prorok Nátan a Šimei a Rei a iní hrdinovia, ktorých mal Dávid, neboli s Adoniášom.

Evanjelický

8 No ani kňaz Cádók, ani Benája, syn Jehójádov, ani prorok Nátan, ani Šimeí, ani Reí, ani Dávidovi hr­dinovia neboli s Adónijom.

Ekumenický

8 No ani kňaz Cádok, ani Jehójadov syn Benája, ani prorok Nátan, ani Šimei, ani Rei, ani Dávidovi hr­dinovia neboli s Adónijom.

Bible21

8 Kněz Sádok, Jo­ja­dův syn Benajáš, pro­rok Nátan a Ši­mei, Rei ani Davi­dovi přední bo­jovníci ale za Ado­niášem ne­stá­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček