Roháček1. Kráľov1,3

1. Kráľov 1:3

A tak hľadali krás­nu devu po všet­kých krajoch Iz­raelových a našli Abizagu Sunamit­skú a do­vied­li ju ku kráľovi.


Verš v kontexte

2 Pre­to mu po­vedali jeho služob­níci: Nech po­hľadajú môj­mu pánu kráľovi devu pan­nu, ktorá by stála pred kráľom a opat­rovala ho, a bude ležať v tvojom lone, a tak bude môj­mu pánu kráľovi tep­lo. 3 A tak hľadali krás­nu devu po všet­kých krajoch Iz­raelových a našli Abizagu Sunamit­skú a do­vied­li ju ku kráľovi. 4 A deva bola náram­ne krás­na a opat­rovala kráľa a po­sluhovala mu, ale kráľ jej ne­poz­nal.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak hľadali krás­nu devu po všet­kých krajoch Iz­raelových a našli Abizagu Sunamit­skú a do­vied­li ju ku kráľovi.

Evanjelický

3 Pre­to hľadali pek­né dievča vo všet­kých končinách Iz­raela a na šli Šunémčan­ku Abíšag. Pri­vied­li ju ku kráľovi.

Ekumenický

3 Hľadali teda pek­né dievča po celom území Iz­raela, až našli Šunémčan­ku Abíšag a pri­vied­li ju ku kráľovi.

Bible21

3 A tak po všech iz­rael­ských končinách hleda­li nejkrásnější dívku, až nalez­li Šu­ne­mi­tku Abišag, a přive­dli ji ke krá­li.