Ekumenický1. Kráľov1,3

1. Kráľov 1:3

Hľadali teda pek­né dievča po celom území Iz­raela, až našli Šunémčan­ku Abíšag a pri­vied­li ju ku kráľovi.


Verš v kontexte

2 Služob­níci mu od­porúčali: Treba po­hľadať pre kráľa, nášho pána, panen­ské dievča, ktoré by ho ob­sluhovalo a opat­rovalo. Líhalo by pri ňom a tak by sa môj pán a kráľ za­hrial. 3 Hľadali teda pek­né dievča po celom území Iz­raela, až našli Šunémčan­ku Abíšag a pri­vied­li ju ku kráľovi. 4 To dievča bolo ne­obyčaj­ne krás­ne. Opat­rovalo a ob­sluhovalo kráľa, ale kráľ s ňou ne­ob­coval.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak hľadali krás­nu devu po všet­kých krajoch Iz­raelových a našli Abizagu Sunamit­skú a do­vied­li ju ku kráľovi.

Evanjelický

3 Pre­to hľadali pek­né dievča vo všet­kých končinách Iz­raela a na šli Šunémčan­ku Abíšag. Pri­vied­li ju ku kráľovi.

Ekumenický

3 Hľadali teda pek­né dievča po celom území Iz­raela, až našli Šunémčan­ku Abíšag a pri­vied­li ju ku kráľovi.

Bible21

3 A tak po všech iz­rael­ských končinách hleda­li nejkrásnější dívku, až nalez­li Šu­ne­mi­tku Abišag, a přive­dli ji ke krá­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček