Roháček1. Kráľov1,26

1. Kráľov 1:26

Ale mňa, tvoj­ho služob­níka, ani Cádoka, kňaza, ani Benai­áša, syna Jehojadov­ho, ani Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal.


Verš v kontexte

25 Lebo dnes od­išiel dolu a na­bil volov a tučného stat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových i veliteľov voj­ska i Ebiatára, kňaza, a hľa, jedia a pijú pred ním a hovoria: Nech žije kráľ Adoniáš! 26 Ale mňa, tvoj­ho služob­níka, ani Cádoka, kňaza, ani Benai­áša, syna Jehojadov­ho, ani Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal. 27 Jest­li sa stala táto vec od môj­ho pána kráľa, nuž ne­oz­námil si svojim služob­níkom, kto bude sedieť na tróne môj­ho pána kráľa po ňom.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale mňa, tvoj­ho služob­níka, ani Cádoka, kňaza, ani Benai­áša, syna Jehojadov­ho, ani Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal.

Evanjelický

26 Ale ani mňa, tvoj­ho služob­níka, ani kňaza Cádóka, ani Benáju, syna Jehójádov­ho, ani tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

Ekumenický

26 Mňa však, tvoj­ho služob­níka, ani kňaza Cádoka, ani Jehójadov­ho syna Benáju, ani tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

Bible21

26 Mě, tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna Jo­ja­dova, ba ani tvého služebníka Šalo­mou­na ale ne­po­zval.