Roháček1. Korintským11,4

1. Korintským 11:4

Každý muž, keď sa mod­lí alebo keď prorokuje a má niečo na hlave, hanobí svoju hlavu.


Verš v kontexte

3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kris­tus a hlavou ženy muž a hlavou Kris­ta Bôh. 4 Každý muž, keď sa mod­lí alebo keď prorokuje a má niečo na hlave, hanobí svoju hlavu. 5 A každá žena, keď sa mod­lí alebo keď prorokuje s ne­po­krytou hlavou, hanobí svoju hlavu, lebo je to jed­no a to is­té, jako keby sa bola oholila.

späť na 1. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

4 Každý muž, keď sa mod­lí alebo keď prorokuje a má niečo na hlave, hanobí svoju hlavu.

Evanjelický

4 Každý muž, ktorý sa mod­lí alebo prorokuje s pri­krytou hlavou, zne­ucťuje si hlavu;

Ekumenický

4 Každý muž, ktorý sa mod­lí alebo prorokuje so za­halenou hlavou, zne­ucťuje svoju hlavu.

Bible21

4 Každý muž, který se mod­lí nebo pro­ro­kuje s pokrytou hlavou, dělá ostu­du To­mu, který je mu hlavou.