EvanjelickýZjavenie16,21

Zjavenie 16:21

Veľký ľadovec ako závažie padal z neba na ľudí a rúhali sa Bohu pre pliagu ľadov­ca, lebo veľmi veľká bola jeho pliaga.


Verš v kontexte

19 A veľké mes­to sa roz­pad­lo na tri čias­t­ky a mes­tá národov pad­li. Boh sa roz­pomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svoj­ho roz­horčeného hnevu. 20 Všet­ky os­trovy zmiz­li a vr­chov viac nebolo. 21 Veľký ľadovec ako závažie padal z neba na ľudí a rúhali sa Bohu pre pliagu ľadov­ca, lebo veľmi veľká bola jeho pliaga.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

21 A na ľudí padal z neba veľký ľadovec ako cen­ty. A ľudia sa rúhali Bohu pre ranu ľadov­ca, lebo bola veľmi veliká.

Evanjelický

21 Veľký ľadovec ako závažie padal z neba na ľudí a rúhali sa Bohu pre pliagu ľadov­ca, lebo veľmi veľká bola jeho pliaga.

Ekumenický

21 Z neba padali na ľudí veľké krúpy ťažké ako cen­ty. Ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia, lebo táto rana bola veľmi veľká.

Bible21

21 Z nebe pa­daly na lidi ve­liké krou­py těžké jako cent. A kvů­li ráně těch krup se li­dé rouha­li Bo­hu, ne­boť ta rá­na byla ne­smírně ve­liká.