EvanjelickýZjavenie1,17

Zjavenie 1:17

Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕt­vy; On však položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý aj Po­sled­ný


Verš v kontexte

16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z úst Mu vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a tvár mal ako sln­ko, keď svieti v pl­nej sile. 17 Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕt­vy; On však položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý aj Po­sled­ný 18 a živý; bol som mŕt­vy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕt­vy, a položil na mňa svoju pravú ruku a po­vedal mi: Neboj sa! Ja som pr­vý a po­sled­ný

Evanjelický

17 Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕt­vy; On však položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý aj Po­sled­ný

Ekumenický

17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕt­vy. On položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý a Po­sled­ný

Bible21

17 Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k no­hám jako mrt­vý. Tu na mě po­ložil svou pravici a ře­kl: „Ne­boj se. Já jsem Ten první i po­slední,