EkumenickýZjavenie1,17

Zjavenie 1:17

Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕt­vy. On položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý a Po­sled­ný


Verš v kontexte

16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a jeho tvár bola, ako keď sln­ko svieti v plnej sile. 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕt­vy. On položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý a Po­sled­ný 18 a Živý. Bol som mŕt­vy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕt­vy, a položil na mňa svoju pravú ruku a po­vedal mi: Neboj sa! Ja som pr­vý a po­sled­ný

Evanjelický

17 Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕt­vy; On však položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý aj Po­sled­ný

Ekumenický

17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕt­vy. On položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý a Po­sled­ný

Bible21

17 Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k no­hám jako mrt­vý. Tu na mě po­ložil svou pravici a ře­kl: „Ne­boj se. Já jsem Ten první i po­slední,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček