EvanjelickýŽalmy42,2

Žalmy 42:2

Ako jeleň dych­tí po vod­ných bys­trinách, tak dych­tí moja duša po Tebe, ó Bože!


Verš v kontexte

1 Pre hudob­ný pred­nes. Vy­učujúci žalm Kórachov­cov.
2 Ako jeleň dych­tí po vod­ných bys­trinách, tak dych­tí moja duša po Tebe, ó Bože!
3 Duša mi žíz­ni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôj­dem a uzriem Božiu tvár?

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

2 Ako reve jeleň za po­tok­mi vody, tak reve moja duša k tebe, ó, Bože.

Evanjelický

2 Ako jeleň dych­tí po vod­ných bys­trinách, tak dych­tí moja duša po Tebe, ó Bože!

Ekumenický

2 Ako laň dych­tí po bys­trinách, tak moja duša dych­tí po tebe, Bože.

Bible21

2 Jako laň prah­ne po proudící vodě, má duše prah­ne, Bože, po to­bě!