EvanjelickýŽalmy144,1

Žalmy 144:1

Dávidov. Požeh­naný je Hos­podin, moja skala, ktorý moje ruky učí boju, prs­ty voj­ne;


Verš v kontexte

1 Dávidov. Požeh­naný je Hos­podin, moja skala, ktorý moje ruky učí boju, prs­ty voj­ne;
2 moja milosť a moja pev­nosť, môj hrad, môj vy­sloboditeľ, môj štít; k Nemu sa utiekam; On mi pod­maňuje môj ľud.
3 Ó Hos­podine, čo je človek, že sa k nemu pri­znávaš? Čo dieťa človeka, že si ho vážiš?

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

1 Dávidov. Požeh­naný Hos­podin, moja skala, ktorý učí moje ruky bit­ke, moje prs­ty boju,

Evanjelický

1 Dávidov. Požeh­naný je Hos­podin, moja skala, ktorý moje ruky učí boju, prs­ty voj­ne;

Ekumenický

1 Dávidov. Nech je zvelebený Hos­podin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prs­ty viesť voj­nu.

Bible21

1 Žalm Davidův. Požehnán buď Hos­po­din, ská­la má! On učí mé ruce bojovat, mé prs­ty chys­tá na zápas.