EvanjelickýŽalmy110,2

Žalmy 110:2

Hos­podin zo Si­ona vy­strie ber­lu Tvojej moci: Vlád­ni upro­stred svojich ne­priateľov!


Verš v kontexte

1 Dávidov. Žalm. To výrok Hos­podinov môj­mu Pánovi: Seď mi po pravici, kým ne­položím Tvojich ne­priateľov za pod­nož Tvojim nohám.
2 Hos­podin zo Si­ona vy­strie ber­lu Tvojej moci: Vlád­ni upro­stred svojich ne­priateľov!
3 Ľud Tvoj je samá ochota v deň, keď po­vedieš svoje voj­sko; ako rosa z lona ran­nej zory je Tvoja mládež v svätej oz­dobe.

späť na Žalmy, 110

Príbuzné preklady Roháček

2 Hos­podin vy­šle ber­lu tvojej sily so Si­ona povediac: Vlád­ni pro­stred svojich ne­priateľov!

Evanjelický

2 Hos­podin zo Si­ona vy­strie ber­lu Tvojej moci: Vlád­ni upro­stred svojich ne­priateľov!

Ekumenický

2 Žez­lo tvojej moci vztiah­ne Hos­podin zo Si­ona. Panuj upro­stred svojich ne­priateľov!

Bible21

2 Mo­cné žezlo tvéHos­po­din ze Si­o­nu napřáhne: „Vládni upro­střed svých nepřátel!“