EvanjelickýSudcov13,10

Sudcov 13:10

Žena rých­lo utekala po­vedať to svoj­mu mužovi: Hľa, zjavil sa mi muž, ktorý nedáv­no prišiel ku mne.


Verš v kontexte

9 Boh vy­počul Mánóachovu pros­bu a Hos­podinov an­jel ešte raz prišiel k žene, keď sedela na poli a jej muž Mánóach nebol s ňou. 10 Žena rých­lo utekala po­vedať to svoj­mu mužovi: Hľa, zjavil sa mi muž, ktorý nedáv­no prišiel ku mne. 11 Mánóach vstal a šiel za svojou ženou. Keď prišiel k tomu mužovi, opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý sa zhováral so ženou? Od­povedal: Ja som.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 A žena ponáhľajúc sa bežala a oznámila svoj­mu mužovi a po­vedala mu: Hľa, ukázal sa mi muž, ktorý to bol prišiel ku mne toho dňa.

Evanjelický

10 Žena rých­lo utekala po­vedať to svoj­mu mužovi: Hľa, zjavil sa mi muž, ktorý nedáv­no prišiel ku mne.

Ekumenický

10 Žena bežala oznámiť to svoj­mu mužovi. Po­vedala mu: Zjavil sa mi ten muž, čo onoho dňa prišiel ku mne.

Bible21

10 a tak se dala rych­le do běhu, aby mu to ozná­mi­la. „Honem,“ řek­la mu, „ukázal se mi ten muž, který mě před­tím navštívil!“