EvanjelickýPríslovia25,12

Príslovia 25:12

Ako zlatý prs­teň a klenot zo zlata je múd­ry na­pomínateľ pre vnímavé ucho.


Verš v kontexte

11 Ako zlaté ja­bl­ká na striebor­ných pod­nosoch je slovo po­vedané v pravý čas.
12 Ako zlatý prs­teň a klenot zo zlata je múd­ry na­pomínateľ pre vnímavé ucho.
13 Ako chlad snehu v čase žat­vy je spoľah­livý po­sol tým, čo ho po­slali, lebo občer­stvuje dušu svojich pánov.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

12 Zlatou náušnicou a oz­dobou z rýdzeho zlata je múd­ry kárateľ na ucho, ktoré čuje.

Evanjelický

12 Ako zlatý prs­teň a klenot zo zlata je múd­ry na­pomínateľ pre vnímavé ucho.

Ekumenický

12 Ako zlatý krúžok a klenot z rýdzeho zlata je kar­hajúci mudrc pre vnímavý sluch.

Bible21

12 Zlatá náušnice, klenot z ryzího kovuje moud­rá výtka pro vní­mavý sluch.