EvanjelickýPríslovia13,21

Príslovia 13:21

Hriešnikov stíha nešťas­tie, ale spravod­livých od­meňuje dob­rota.


Verš v kontexte

20 Kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry, kto však s bláz­nami drží, tomu sa zle po­vodí.
21 Hriešnikov stíha nešťas­tie, ale spravod­livých od­meňuje dob­rota.
22 Dob­rý pri­delí dedičné vlast­níc­tvo det­ným deťom, ale majetok hriešnikov bude za­chovaný pre spravod­livých.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

21 Hriešnikov bude prena­sledovať zlé; ale spraved­livým od­platí Bôh dobrým.

Evanjelický

21 Hriešnikov stíha nešťas­tie, ale spravod­livých od­meňuje dob­rota.

Ekumenický

21 Hriešnikov stíha nešťas­tie, no od­mena spravod­livých je šťas­tím.

Bible21

21 Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou.