EvanjelickýPríslovia1,29

Príslovia 1:29

Pre­tože nenávideli po­znanie, ne­vyvolili si bázeň pred Hos­podinom,


Verš v kontexte

28 Vtedy ma budú volať, ale sa ne­oh­lásim, hľadať ma budú, ale nenáj­du.
29 Pre­tože nenávideli po­znanie, ne­vyvolili si bázeň pred Hos­podinom,
30 moju radu nech­celi, za­vr­h­li všet­ko moje kar­hanie:

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 za­to, že nenávideli známos­ti a ne­vyvolili si báz­ne Hos­podinovej;

Evanjelický

29 Pre­tože nenávideli po­znanie, ne­vyvolili si bázeň pred Hos­podinom,

Ekumenický

29 pre­tože nenávideli po­znanie, ne­zvolili si bázeň pred Hos­podinom,

Bible21

29 Pro­tože nenávi­dě­li poznání, úctu k Hos­po­di­nu si zvo­lit ne­ch­tě­li,