Evanjelický4. Mojžišova3,27

4. Mojžišova 3:27

Numeri

Ku Kehátovi pat­rili: čeľaď Am­rámov­cov, čeľaď Jis­hárov­cov, čeľaď Cheb­rónov­cov a čeľaď Uzziélov­cov. Toto sú čeľade Kehátov­cov.


Verš v kontexte

26 , kober­cové závesy ná­dvoria i oponu pri vchode do ná­dvoria, ktoré je okolo príbyt­ku a ol­tára, i prís­lušné stanové po­v­razy pre každú službu pri ňom. 27 Ku Kehátovi pat­rili: čeľaď Am­rámov­cov, čeľaď Jis­hárov­cov, čeľaď Cheb­rónov­cov a čeľaď Uzziélov­cov. Toto sú čeľade Kehátov­cov. 28 Počet všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol osem­tisíc šesťs­to takých, čo mali na staros­ti službu pri svätyni.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

27 Kehátove čeľade boly: čeľaď Am­rámov­cov, čeľaď Jis­hárov­cov, čeľaď Heb­ronov­cov a čeľaď Uzzielov­cov. To sú čeľade Kehátov­cov.

Evanjelický

27 Ku Kehátovi pat­rili: čeľaď Am­rámov­cov, čeľaď Jis­hárov­cov, čeľaď Cheb­rónov­cov a čeľaď Uzziélov­cov. Toto sú čeľade Kehátov­cov.

Ekumenický

27 Ku Kehátov­com pat­rili: rod Am­rámov­cov, rod Jis­hárov­cov, rod Heb­ronov­cov a rod Uzzíelov­cov. Toto sú rody Kehátov­cov.

Bible21

27 Z Ke­ha­ta vzešel rod amram­ský, jishar­ský, hebron­ský a uziel­ský; to jsou ke­hatské ro­dy.