EvanjelickýMatúš7,19

Matúš 7:19

Evanjelium podľa Matúša

Každý strom, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa.


Verš v kontexte

18 Ne­môže dob­rý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dob­ré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa. 20 Tak teda po ovocí po­znáte ich.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Každý strom, ktorý nerodí dob­rého ovocia, sa vy­tína a hádže na oheň.

Evanjelický

19 Každý strom, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa.

Ekumenický

19 Každý strom, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa.

Bible21

19 Každý strom, který nene­se dob­ré ovo­ce, bývá vy­ťat a vho­zen do ohně.