EvanjelickýMatúš20,16

Matúš 20:16

Evanjelium podľa Matúša

Tak budú po­sled­ní pr­vými a pr­ví po­sled­nými, [lebo mnoho je po­volaných, ale málo vy­volených].


Verš v kontexte

15 Či ne­mám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či za­zeráš na mňa pre­to, že som dob­rý? 16 Tak budú po­sled­ní pr­vými a pr­ví po­sled­nými, [lebo mnoho je po­volaných, ale málo vy­volených]. 17 Keď sa Ježiš po­beral do Jeruzalema, vzal na­bok dvanás­tich a hovoril im na ces­te:

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

16 Tak budú po­sled­ní pr­ví a pr­ví po­sled­ní; lebo mnoho je po­volaných, ale málo vy­volených.

Evanjelický

16 Tak budú po­sled­ní pr­vými a pr­ví po­sled­nými, [lebo mnoho je po­volaných, ale málo vy­volených].

Ekumenický

16 Tak budú po­sled­ní pr­vými a pr­ví po­sled­nými.

Bible21

16 Tak­to bu­dou po­slední první a první poslední.“