EvanjelickýMatúš1,5

Matúš 1:5

Evanjelium podľa Matúša

Sal­mon splodil Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho;


Verš v kontexte

4 Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Sal­mona; 5 Sal­mon splodil Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho; 6 Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manžel­ky Uriášovej Šalamúna;

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Sal­mon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jes­seho;

Evanjelický

5 Sal­mon splodil Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho;

Ekumenický

5 Sal­món s Ráchab splodil syna Bóaza, Bóaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja,

Bible21

5 Sal­mon zplo­dil Boáze z Ra­chab, Boáz zplo­dil Obéda z Rút, Obéd zplo­dil Jišaje,