EvanjelickýMatúš1,6

Matúš 1:6

Evanjelium podľa Matúša

Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manžel­ky Uriášovej Šalamúna;


Verš v kontexte

5 Sal­mon splodil Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho; 6 Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manžel­ky Uriášovej Šalamúna; 7 Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa,

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Jes­se splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova;

Evanjelický

6 Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manžel­ky Uriášovej Šalamúna;

Ekumenický

6 Izaj splodil kráľa Dávida.

Bible21

6 Jišaj pak zplo­dil krále Davida. David zplo­dil Šalo­mou­na z manželky Uri­ášovy,