Evanjelický3. Mojžišova7,27

3. Mojžišova 7:27

Leviticus

Každý, kto by jedol akúkoľvek krv, bude vy­hladený zo svoj­ho ľudu.


Verš v kontexte

26 Nijakú krv ne­smiete jesť v žiad­nom vašom byd­lis­ku, ani vtáčiu, ani zvieraciu. 27 Každý, kto by jedol akúkoľvek krv, bude vy­hladený zo svoj­ho ľudu. 28 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

späť na 3. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 Nech by to bola ktorákoľvek duša človeka, ktorá by jed­la nejakú krv, tá duša bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu.

Evanjelický

27 Každý, kto by jedol akúkoľvek krv, bude vy­hladený zo svoj­ho ľudu.

Ekumenický

27 Kto by jedol akúkoľvek krv, bude vy­lúčený spomedzi svoj­ho ľudu.

Bible21

27 Kdoko­li by jedl ja­kou­ko­li krev, bude vy­ob­cován ze svého lidu.“