EvanjelickýKazateľ1,2

Kazateľ 1:2

Már­nosť nad már­nos­ti - hovorí Kazateľ. Már­nosť nad már­nos­ti, všet­ko je már­nosť.


Verš v kontexte

1 Slová Kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme. 2 Már­nosť nad már­nos­ti - hovorí Kazateľ. Már­nosť nad már­nos­ti, všet­ko je már­nosť. 3 Aký osoh má človek zo všet­kej svojej lopoty, ktorou sa umára pod sln­kom?

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Már­nosť már­nos­tí, riekol kazateľ; már­nosť már­nos­tí a všetko már­nosť.

Evanjelický

2 Már­nosť nad már­nos­ti - hovorí Kazateľ. Már­nosť nad már­nos­ti, všet­ko je már­nosť.

Ekumenický

2 Már­nosť már­nos­tí, po­vedal Kazateľ, már­nosť már­nos­tí, všet­ko je már­nosť.

Bible21

2 Marnost nad marnost! ře­kl Kaza­tel. Marnost nad marnost, všech­no je marnost!