EvanjelickýKazateľ1,1

Kazateľ 1:1

Slová Kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

1 Slová Kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme. 2 Már­nosť nad már­nos­ti - hovorí Kazateľ. Már­nosť nad már­nos­ti, všet­ko je már­nosť. 3 Aký osoh má človek zo všet­kej svojej lopoty, ktorou sa umára pod sln­kom?

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slová kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme.

Evanjelický

1 Slová Kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme.

Ekumenický

1 Slová Kazateľa, syna Dávidov­ho, kráľa v Jeruzaleme.

Bible21

1 Slova Kaza­te­le, syna Davi­dova, krále v Je­ruzalémě.