EvanjelickýJúdov1,14

Júdov 1:14

Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Aj­hľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami,


Verš v kontexte

13 Sú divokými mor­skými vl­nami, ktoré vy­hadzujú ako penu svoju vlast­nú haneb­nosť; blud­nými hviez­dami, pre ktoré je pri­pravené tem­no tmy na večnosť. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Aj­hľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami, 15 aby vy­konal súd nad všet­kými a skáral všet­kých bez­božných pre všet­ky ich bez­božné skut­ky, ktorými páchali bez­božnosť, i pre všet­ky urážlivé reči, ktoré hovorili bez­božní hriešnici proti Ne­mu.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A prorokoval aj o nich sied­my od Adama Enoch, keď po­vedal: Hľa prišiel Pán so svojimi svätými myriadami

Evanjelický

14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Aj­hľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami,

Ekumenický

14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých,

Bible21

14 V sedmé gene­raci od Ada­ma o nich pro­ro­koval Enoch, když řekl: „Hle, Pán při­cházís ne­sčí­s­lný­mi tisíci svých svatých,