EvanjelickýJózua19,41

Józua 19:41

územie ich dedičného vlast­níc­tva bolo: Corea, Eštáól, Ir-Šemeš,


Verš v kontexte

40 Sied­my lós pri­padol kmeňu Dán podľa jeho čeľadí; 41 územie ich dedičného vlast­níc­tva bolo: Corea, Eštáól, Ir-Šemeš, 42 Šaalab­bín, Ajálón, Jit­lá,

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

41 A hranicou ich dedičs­tva bolo: Cárea, Ešta­ol, a Ir-šemeš,

Evanjelický

41 územie ich dedičného vlast­níc­tva bolo: Corea, Eštáól, Ir-Šemeš,

Ekumenický

41 Toto je územie ich dedičného vlast­níc­tva: Corea, Eštaól, Ír-Šemeš,

Bible21

41 Do hranic je­jich dě­dictví patří: Corea, Ešt­aol, Ir-še­meš,