EvanjelickýJózua18,20

Józua 18:20

Na východ­nej strane bude hranicou Jor­dán. To je hranica okolo dedičného vlast­níc­tva Ben­jamínov­cov podľa ich čeľadí.


Verš v kontexte

19 Ďalej pre­chádza hranica sever­ne ku hrebeňu Bét-Chog­ly a končí pri sever­nom zálive Soľného mora, na južnom kon­ci Jor­dánu. To je južná hranica. 20 Na východ­nej strane bude hranicou Jor­dán. To je hranica okolo dedičného vlast­níc­tva Ben­jamínov­cov podľa ich čeľadí. 21 Toto sú mes­tá kmeňa Ben­jamín podľa jeho čeľadí: Jericho, Bét-Chog­lá, Émek-Kecíc,

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 A Jor­dán ho ohraničoval po strane na východ. Toto je dedičs­tvo synov Ben­jaminových po jeho hraniciach do­okola, po ich čeľadiach.

Evanjelický

20 Na východ­nej strane bude hranicou Jor­dán. To je hranica okolo dedičného vlast­níc­tva Ben­jamínov­cov podľa ich čeľadí.

Ekumenický

20 Na východ­nej strane bude hranicou Jor­dán. To je hranica okolo dedičného vlast­níc­tva Ben­jamínov­cov podľa ich rodov.

Bible21

20 Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dě­dictví synů Ben­jamínových, jak je pro je­jich rody vy­me­zeno hranice­mi ko­lem doko­la.