EvanjelickýJeremiáš1,10

Jeremiáš 1:10

Po­zri sa: dnes som ťa ustanovil nad národ­mi a kráľov­stvami, aby si vy­tŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil.


Verš v kontexte

9 Vtedy Hos­podin vy­strel ruku a dot­kol sa mi úst. Po­tom mi Hos­podin riekol: Aj­hľa, dal som ti do úst svoje slová. 10 Po­zri sa: dnes som ťa ustanovil nad národ­mi a kráľov­stvami, aby si vy­tŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. 11 Po­tom mi tak­to za­znelo slovo Hos­podinovo: Čo vidíš, Jeremiáš? Od­povedal som: Vidím man­dľov­níkový prút.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Vidzže, ustanovil som ťa tohoto dňa nad národami a nad kráľov­stvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, staväl a sadil.

Evanjelický

10 Po­zri sa: dnes som ťa ustanovil nad národ­mi a kráľov­stvami, aby si vy­tŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil.

Ekumenický

10 Ustanovil som ťa dnes nad národ­mi a nad kráľov­stvami, aby si vy­tr­hával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil.

Bible21

10 Po­hleď, dnes tě us­tanovu­ji nad náro­dy a králov­ství­mi, abys vy­vracel a pod­vracel, ničil a bořil a abys bu­doval a sázel.“