EvanjelickýJán4,43

Ján 4:43

Evanjelium podľa Jána

Po dvoch dňoch od­išiel od­tiaľ do Galiley.


Verš v kontexte

42 a po­vedali žene: Už nielen pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že ten­to je na­ozaj Spasiteľ sveta. 43 Po dvoch dňoch od­išiel od­tiaľ do Galiley. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil: Ne­má prorok cti vo svojej otčine.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

43 A po tých dvoch dňoch vy­šiel od­tiaľ a od­išiel do Galilee,

Evanjelický

43 Po dvoch dňoch od­išiel od­tiaľ do Galiley.

Ekumenický

43 Po dvoch dňoch od­išiel od­tiaľ do Galiley.

Bible21

43 Po dvou dnech pak od­tud ode­šel do Ga­li­le­je.