EvanjelickýIzaiáš21,16

Izaiáš 21:16

Lebo tak­to mi po­vedal Pán: Ešte rok, ako sú roky náden­níka, a skončí sa sláva Kédáru.


Verš v kontexte

15 lebo utiek­li pred mečmi, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred krutosťou voj­ny! 16 Lebo tak­to mi po­vedal Pán: Ešte rok, ako sú roky náden­níka, a skončí sa sláva Kédáru. 17 Zvyšok z počtu luko­strel­cov z hr­dinov Kédáru bude malý, lebo to Hos­podin, Boh Iz­raela, po­vedal.

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo tak­to mi po­vedal Pán: Ešte za rok, aké roky nájom­níka, a bude koniec všet­kej sláve Kédara.

Evanjelický

16 Lebo tak­to mi po­vedal Pán: Ešte rok, ako sú roky náden­níka, a skončí sa sláva Kédáru.

Ekumenický

16 Tak­to mi po­vedal Pán: Do roka, ako sú roky náden­níka, skončí sa všet­ka sláva Kédaru.

Bible21

16 Toto mi ře­kl Pán: „Po ro­ce, jako by ten rok počítal ná­deník, všech­na sláva Keda­ru za­nikne