Evanjelický2. Samuelova1,5

2. Samuelova 1:5

Dávid po­vedal mláden­covi, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že zo­mrel Saul a jeho syn Jonatán?


Verš v kontexte

4 Nato mu Dávid po­vedal: Čo sa to stalo? Roz­povedz! On od­povedal: Ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu pad­li a po­mreli. Zo­mrel aj Saul a jeho syn Jonatán. 5 Dávid po­vedal mláden­covi, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že zo­mrel Saul a jeho syn Jonatán? 6 Mládenec, ktorý mu to oznamoval, od­povedal: Náhodou som sa do­stal na vrch Gil­bóa, a hľa, Saul sa opieral o svoju kopiju, ale vozy a jazd­ci ho už do­háňali.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A Dávid riekol mláden­covi, ktorý mu to oznamoval: Ako to vieš, že zo­mrel Saul i Jonatán, jeho syn?

Evanjelický

5 Dávid po­vedal mláden­covi, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že zo­mrel Saul a jeho syn Jonatán?

Ekumenický

5 Dávid sa spýtal mladého po­sla, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že Saul i jeho syn Jonatán za­hynuli?

Bible21

5 „Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?“ ze­ptal se David mladíka, který mu to ozna­moval.