Ekumenický2. Samuelova1,5

2. Samuelova 1:5

Dávid sa spýtal mladého po­sla, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že Saul i jeho syn Jonatán za­hynuli?


Verš v kontexte

4 Dávid mu po­vedal: Vy­rozp­rávaj mi, čo sa stalo. On od­povedal: Ľud ušiel z boja, mnohí pad­li a za­hynuli. Padol aj Saul i jeho syn Jonatán. 5 Dávid sa spýtal mladého po­sla, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že Saul i jeho syn Jonatán za­hynuli? 6 Mladý po­sol od­povedal: Náhodou som sa ocitol v pohorí Gil­bóa a videl som, ako sa Saul opiera o svoju kopiju a vozy s jazdcami ho do­háňajú.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A Dávid riekol mláden­covi, ktorý mu to oznamoval: Ako to vieš, že zo­mrel Saul i Jonatán, jeho syn?

Evanjelický

5 Dávid po­vedal mláden­covi, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že zo­mrel Saul a jeho syn Jonatán?

Ekumenický

5 Dávid sa spýtal mladého po­sla, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že Saul i jeho syn Jonatán za­hynuli?

Bible21

5 „Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?“ ze­ptal se David mladíka, který mu to ozna­moval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček